visualiseren objecten in deze set.Interne vector lagen worden niet uitgevoerd in de context.Kan geen gebruik maken van een logaritmische schaal met negatief of nul waardende laagkan niet worden toegevoegd omdat het geen ondersteuning voor de huidige CRS.