Wijzig de criteria voor de extractie van deze data

Formato:

Wijzig de winning criteria vervolgens de wijzigingen aan alle relevante lagen aan te brengen.